Oznamy

Druhá adventná nedeľa - 8. 12. 2019

 • Po rannej sv. omši sa pomodlíme litánie.

 • Sväté omše sú nasledovne:

 •   Bošany Práznovce Krnča
  Pondelok

   7:00

                                 18:00

     

                              18:00

      

                16:30

  Utorok

   6:30 - Roráty

                                

   

                          

   6:30 - Roráty

                   

  Streda

   6:30 - Roráty

                                

   6:30 - Roráty

                          

       

                   

  Štvrtok

   6:30 - Roráty

                                

     

                          

   6:30 - Roráty

                

  Piatok

   6:30 - Roráty

                                 18:00

     

                      

   

              

  Sobota

  6:30 - Roráty

                                18:00 (s nedeľnou platnosťou)

     

                                   

       

                   

  Nedeľa

   7:00

               10:00

       8:30

        10:00

   

 • ZIMNÉ KÁNTROVÉ DNI sú na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden deň. Obsahom zimných kántrových dni je prosiť o príchod Kristovho kráľovstva do rodín; duchovná obnova rodín; pokoj a spravodlivosť vo svete. 

 • Každoročne sa v našej farnosti koná deviatnik pod názvom „Kto dá prístrešie svätej rodine“. Ďakujeme rodinám, ktoré i tomto roku prijmú do svojho príbytku svätú rodinu. Začiatok je budúcu nedeľu 15. decembra o 16:00 hod. v kláštore u sestričiek.

 • SVIATOSŤ KRSTU budeme vysluhovať v sobotu  14. 12. t.r. o 10:30 hod.

 • Kto chce prijať koledníkov DOBREJ NOVINY a prispieť na realizáciu charitných projektov v rozvojových krajinách, zapíšte sa v sakristii alebo na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Koledovať sa bude na sviatok svätého Štefana.

 • Žiaci a učitelia Základnej umeleckej školy v Bošanoch Vás pozývajú na adventný koncert, ktorý sa bude konať v nedeľu 15. decembra 2019 o 11:00 hod. v Kostole sv. Martina v Bošanoch. 

 • V piatok 13. decembra 2019 o 18:30 hod. v Kostole Ružencovej Panny Márie v Práznovciach sa bude konať adventný koncert nevidiaceho speváka Maroša Banga s manželkou Sašou.

 • V sobotu 14. decembra 2019 o 17:00 hod. v Kostole Ružencovej Panny Márie v Práznovciach sa bude konať adventný koncert hudobnej skupiny Sokoly a Moniky Kandráčovej.

 • V nedeľu 15. decembra 2019 o 18:00 hod. v Kostole Ružencovej Panny Márie v Práznovciach sa bude konať adventný koncert Folklórnej skupiny Krnčianka. Všetci ste srdečne pozvaní.

 • Kto chce darovať stromček do kostola, nech sa zapíše v sakristii.

 • Ďakujeme vám za modlitby, obety i milodary, ktorými zveľaďujete našu farnosť.

 • Ďakujeme všetkým, ktorí sa starajú o kostol alebo inak pomáhajú farnosti.