Oznamy

Kvetná nedeľa - 14. 4. 2019

 • Popoludní o 14:00 hod. bude pobožnosť krížovej cesty a predmodlievať sa ju bude spoločenstvo modlitieb matiek.

 • Sväté omše sú nasledovne:

 •   Bošany Práznovce Krnča
  Pondelok

   

                                18:00 (po jej skončení bude adorácia)

   

                           17:00

   

                 

  Utorok

   7:00

                                 18:00

   

                          

   

                 

  Streda

   7:00

                                

     

                           17:00

       

              

  Štvrtok

   

                                 18:00

     

                                18:00

   

                   18:00

  Piatok

   

                          16:00

   

                     16:00 

   

              16:00

  Sobota

   

                                   19:00

     

                                    19:00

    

                    19:00

  Nedeľa

   7:00

           9:00

                11:00

       8:30

        10:00

   

 • Vo štvrtok je možnosť tichej adorácie po skončení sv. omše do 20:00 hod. 

 • Na Veľký piatok dopoludnia o 10:00 hod. (iba ak nebude pršať) bude pobožnosť krížovej cesty Bošianskej farnosti, ktorá začne na cintoríne v Baštíne a ukončí sa posledným zastavením na cintoríne v Krnči. Pozývame celú farnosť, zvlášť mladé rodiny s deťmi a mládež na túto krížovú cestu v prírode.

 • Na Veľký Piatok je prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. Je to jediný deň v roku, kedy nie je sv. omša, ale slúžia sa obrady Veľkého piatku, lebo v tento deň ju krvavým spôsobom koná sám Pán Ježiš na kríži. Po skončení obradov je možnosť poklony pri Božom hrobe do 18:00 hod.

 • V sobotu od 8:00 hod. pokračuje poklona pri Božom hrobe počas celého dňa do 18:45 hod. O 19:00 hod. začína slávenie vigílie Zmŕtvychvstania Pána. Prosíme, aby ste si priniesli so sebou sviečky na obnovenie krstných sľubov a do procesie so Zmŕtvychvstalým Kristom.

 • Dnes od 14:30 hod. do 16:30 hod. je spoločná sv. spoveď v Žabokrekoch.

 • Upratovanie kostola bude v stredu o 10:00 hod.

 • 26 - 28 apríla 2019 v Trenčíne v priestoroch Mestskej športovej haly, sa bude konať stretnutie mladých s názvom On je živý. Témou tohtoročného stretnutia je  „Nadišla hodina, aby ste sa prebudili zo sna". (Rim 13,11) Záujemcovia sa môžu nahlásiť v sakristii kostola. Bližšie informácie: www.onjezivy.sk

 • Dekanát Brezno Vás pozýva na duchovnú obnovu s indickým misionárom, katolíckym kňazom Jamesom Manjackalom, ktorá sa uskutoční 10. – 12. mája v Aréne Brezno. Všetky informácie a registrácie nájdete na www.otecjames.cz

 • Riaditeľstvo cirkevnej Základnej školy sv. Don Bosca, Ul. Ľ. Fullu (sídlisko Juh) v Topoľčanoch oznamuje rodičom budúcich prvákov, že zápis žiakov do prvého ročníka sa bude konať od 1. apríla 2019 v budove školy v pracovných dňoch od 7.30 hod. do 15.30 hod. Do cirkevnej školy sa môžu prihlásiť žiaci z ktorejkoľvek časti mesta i z okolitých obcí, nakoľko pre školu neplatí rajonizácia. V čase mimo vyučovania okrem rozvinutej krúžkovej činnosti môžu žiaci v popoludňajších hodinách navštevovať i výtvarný, hudobný a literárno-dramatický odbor Základnej umeleckej školy sv. Lukáša. Táto umelecká škola zabezpečuje vzdelávanie v uvedených umeleckých odboroch v priestoroch cirkevnej základnej školy. Rodičia starších žiakov, ktorí majú záujem o zapísanie dieťaťa do vyšších ročníkov môžu tak urobiť denne na riaditeľstve ZŠ sv. Don Bosca vo vyššie uvedených hodinách.Bližšie informácie môžete získať na oznamovacej tabuli pred kostolom alebo na webovej stránke školy www.zsdonbosca.sk, prípadne na tel. čísle 038/5327180.

 • Som rád, že okrem dennej tlače čítate aj katolícku tlač a nezabúdate ani na Katolícke noviny, ktoré sú na stolíku v kostole. Cena KN je 0,70 €.

 • Teologická fakulta Trnavskej  univerzity so sídlom v Bratislave, na Kostolnej ulici, otvára v akademickom roku 2018/2019 študijné programy: kresťanská filozofia, katolícka teológia a sociálna práca so zameraním na rodinu. Záujemcovia o denné alebo externé štúdium na bakalárskom a magisterskom stupni sa môžu prihlásiť do 31. marca 2019. Viac informácií nájdete na webstránke tftu.sk.

 • Tento rok organizujeme letný tábor v spolupráci so susednými farnosťami v dňoch 23. - 28. 8. 2019 v Ľubietovej na Chate Lubetha. Cena tábora je 140 €. (strava, ubytovanie, poistenie, doprava). Prihlášky si môžete prevziať v sakristii kostola alebo ju nájdete na webovej stránke farnosti - TU (prihláška).

 • Od 1. 9. 2019 je možnosť študovať na Cirkevnej strednej odbornej škole sv. Terézie z Lisieux v Bánovciach nad Bebravou. Podrobnejšie informácie sú TU.
 • PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE v Bošanoch bude 2. júna 2019 a v Krnči 16. júna 2019. Soboty predtým prijmú deti prvýkrát sviatosť zmierenia.

 • Muži, ktorí v sebe cítia povolanie ku kňazstvu a chceli by sa stať kňazmi Nitrianskej diecézy, môžu sa formou prihlášky uchádzať o prijatie do Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre, ako aj na 6-ročné denné štúdium katolíckej teológie, ktoré je určené pre kandidátov kňazstva. Bližšie informácie poskytneme na Farskom úrade

 • Vysluhovanie sviatosti birmovania v našej farnosti bude v sobotu 12. októbra 2019. Sviatosť birmovania bude vysluhovať Mons. Peter Brodek, generálny vikár Nitrianskej diecézy.

 • Ďakujeme vám za modlitby, obety i milodary, ktorými zveľaďujete našu farnosť.

 • Prajeme vám požehnaný týždeň.